ประชาสัมพันธ์ การประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

อ่านรายละเอียด »