องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นำโดยนายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด กิจกรรมจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ โดยนายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อเอ็ด