ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 4 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-031041
อีเมล์ : saard.roiet@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sa-ard.go.th