แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565
359 KB
16 Downloads
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
193 KB
13 Downloads
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
811 KB
12 Downloads
รายละเอียด

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

NameSizeHits
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256662 KB0
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256667 KB2
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256665 KB0
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256566 KB0
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256590 KB1
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256581 KB2
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566811 KB12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564282 KB14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565228 KB13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565186 KB11
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564273 KB8
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256586 KB9
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256579 KB6
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256458 KB8
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256471 KB10
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256452 KB10
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256591 KB6
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565359 KB16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

NameSizeHits
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566811 KB12
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564193 KB13
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565359 KB16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
193 KB
13 Downloads
รายละเอียด