NameSizeHits
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2564-25665.3 MB21
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2561-25631.7 MB8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด2.3 MB28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด2.5 MB17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-25661.7 MB11