แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565
359 KB
16 Downloads
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
811 KB
12 Downloads
รายละเอียด
เรื่อง  การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านคุยจั่น 2566
2.6 MB
6 Downloads
รายละเอียด