การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

NameSizeHits
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566259 KB18
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565124 KB38
แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565324 KB14
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 256488 KB24
แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564324 KB19
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 256575 KB15
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 256476 KB16

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการติดามและรายงานผลการทุจริต

NameSizeHits