องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลสะอาดเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพธิ์ชัย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัยประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 26 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลหนองตาไก้, ตำบลดอนโอง, ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์,ตำบลพระเจ้า ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด