ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี 2566