วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อม นายทรงศักดิ์ บุญชัยดุ้ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และนายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ร่วมกันนำถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด