นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ประธานในพิธีเปิดอบรม โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน ลูกหลานใส่ใจ ห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) พร้อมด้วย รพ.สต.ตำบลสะอาด สภ.เชียงใหม่ ส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด