วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านดอนควาย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณพื้นทีโรงเรียนบ้่านดอนควาย จำนวน 200 ต้น อาทิเช่น ต้นยางนา ต้นสักทอง ต้นอินทนิล เป็นต้น