วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด พร้อมด้วยนายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนจากสภากาชาดไทย และให้กำลังใจพร้อมรับฟังข้อมูลเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนอื่นๆแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลสะอาดในครั้งนี้