วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้เดินทางไปมอบเงินและถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวของนางหนูพิน เอกวงษา และครอบครัวของนายบุญล้อม ไชยชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยทุกครอบครัว มา ณ ที่นี้