“โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการฝายลำห้วยทราย ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.นายสาธิต สาธุภาค ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายธเนศ ทับทิมใส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 5 และเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการฝายลำห้วยทราย ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ และ นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เป็นตัวแทนในการรับมอบโครงการฝายลำห้วยทราย ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ตำบลสะอาด และตำบลใกล้เคียงต่อไป