เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายทรงศักดิ์ บุญชัยดุ้ง ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมงคล มลาวรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ลงพื้นที่ตำบลสะอาด เพื่อทำประชาคมหมู่บ้าน เรื่องความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีที่อยู่อาศัยปรีะจำ/ที่พักอาศัย ในพื้นที่น้ำขัง อุทกภัย น้ำท่วมโดยฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ที่ผ่านมา