เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้เข้าร่วมกิจกรรม จัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธี