วันที่ 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นำโดยนายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์บริหารส่วนตำบลสะอาด พร้อม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมช่วยกันกรอกทราย ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่กัดเซาะโดยน้ำในแม่น้ำชี ที่มีความเสี่ยงไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน