นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การริหารส่วนตำบลสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงน้ำจากแม่น้ำชีทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของชาวตำบลสะอาด บริเวณห้วยใหญ่ (บ้านดอนควาย) เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากการเอ่อล้นตลิ่งของแม่น้ำชีในปีนี้