เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นำโดย นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ร่วมต้อนรับนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะติดตาม เข้าสำรวจแนวพนังกั้นน้ำคูตาด(บ้านท่าเสียว) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำตามลำน้ำชี  ตามลำดับต่อไป