เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 18.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงจนเป็นเหตุให้บ้านเรือนของชาวบ้านคุยจั่น หมู่ที่ 7 ได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจตรวจสอบความเสียหายเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนต่อไป