ประกาศเชิญชวนให้ยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบ บ้านคุยจั่น ม.7