ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์แจ้งจัดซื้อโครงการจัดซื้อกล้วยหอมทอง ขนุนพันธ์ทองประเสริฐและ มะม่วงแก้วขมิ้นและวัสดุปรับปรุงดิน