ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังแพสูบน้ำประปา จำนวน ๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง