[wzslider autoplay=”true” exclude=”8062″]เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์่ 2565 โดยนายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธี จุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมทั้งทำพิธีรดน้ำดำหัว- ผู้ใหญ่ขอพรจากท่านนายอำเภอ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ณ บ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

คำสำคัญ: ,