วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ประชุมสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

[wzslider autoplay=”true” lightbox=”true” exclude=”7419″]

 

คำสำคัญ: , , ,