ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบด้วย

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

 

คำสำคัญ: , , ,