เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

[wzslider autoplay=”true” lightbox=”true” exclude=”7165″]

 

คำสำคัญ: , , ,