เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 วันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

[wzslider autoplay=”true” lightbox=”true” exclude=”7123″]

 

 

คำสำคัญ: , , ,