ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565